Lån penge billigt online på Morebanker

Lån penger med lav rente

TjekLån hjelper deg med å finne det beste og billigste lånet til ditt behov

- Vil du gjerne låne til en lav rente? Les mer her -LES MER OM LÅN MED LAV RENTE

FLEXLÅN

 • Hva er et F1-lån?
  • Et F1-lån er et boliglån fra et realkredittinstitutt. Med et F1-lån blir renten fastsatt én gang om året. Denne årlige rentefastsettelsen kalles for rentetilpasning. Ved rentetilpasningen kan renten, på ditt lån, enten stige eller falle. Dermed kan ditt lån bli enten dyrere eller billigere. Man kan ikke vite hva man ender med å betale for lånet mer enn ett år av gangen.
 • Hva er et F3-lån?
  • Et F3-lån er, akkurat som et F1-lån, er et boliglån fra et realkredittinstitutt. Med et F3-lån tilpasses renten hvert tredje år, og det betyr at du har en urndret rente i 3 år, og slik sikrer du deg en fast, kjent og lav ytelse.
 • Hva er et F5-lån?
  • Alle F-lån kalles også rentetilpasningslån. Det betyr at renten på ditt lån blir fastsatt på bestemte tidspunkter. Ved F5-lån blir renten fastsatt hvert femte år.

FORDELER VED ONLINE LÅN

Et online lån er en relativt ny låneform, men online lån har mange fordeler som de tradisjonelle bankene har vanskelig for å konkurrere med. Søker du ditt neste lån online, så vil du oppleve en hurtig og smertefri søknadsprosess. Det skyldes at tilbyderne av online lån ikke går så dypt inn i din privatøkonomi som bankene vil gjøre. Det betyr at din lånesøknad kan behandles langt hurtigere og du vil typisk kunne få svar ganske så fort og få en langt hurtigere utbetaling. En annen fordel ved online lån er at man som låntaker ikke blir spurt om hva man skal bruke lånet til. Dette kan være vanskelig da bankene ikke alltid er så mottakelig ovenfor kundenes reelle behov. Med et online lån behøver du ikke å lyve eller skamme deg, for det er ingen som stiller deg påtrengende spørsmål.

Hva er rente?

Rente er det gebyret man betaler hos lånetilbyderen for å få lov til å låne penger. Det er altså den prisen man betaler for å ha det lånte beløpet til rådighet. Tilbyderne setter som regel selv renten, men den kan også påvirkes av tilbud og etterspørsel. Les mer om rente her.

NYE REGLER FOR VENTETID PÅ KORTE LÅN

Nye regler innenfor lånemarkedet har betydd at en lovendring pr. 1. januar 2017 medførte en påtvunget 48 timers betenkningstid på alle hurtiglån med en løpetid på under tre måneder. Formålet med denne lovendringen var å sikre en bedre forbrukerbeskyttelse. Innenfor betenkningspausen er det forbudt for tilbyderen å kontakte forbrukeren for å følge opp på lånetilbudet. Etter 48 timers betenkningstid har passert vil det være opp til forbrukeren å kontakte tilbyder for å gjennomføre et lån. Denne tvungne betenkningstiden gjelder, som tidligere skrevet, kun lån med en løpetid på under tre måneder og har til hensikt å hindre impulskjøp.

Lån med lave renter

HVILKE BETEGNELSER BØR DU KJENNE?

Leter du etter et online lån, så kan det naturligvis betale seg å vite hva du skal se etter for å finne det billigste lånet. Billige lån uten renter kan man se lenge etter, da de ikke er lette å finne, men Morebanker kan hjelpe deg med å finne det billigste lånet med fast rente. Når du ser etter lån, så er det viktig at man også leser det som står med liten skrift, for her gjemmer det seg mye viktig informasjon. En av de absolutt viktigste betegnelsene å kjenne er årlig prosentsats, en forkortelse for årlige omkostninger i prosent. Dette begrepet er et samlet begrep for hva et lån koster deg å ha pr. år, og årlig prosentsats dekker over en lang rekke punkter som f.eks.:

 • Stiftelsesprovisjon
 • Ekspedisjonsgebyr
 • Tinglysningsavgift
 • Dokumentgebyr
 • Renter
 • Renters rente
 • Etc.

Årlig prosentsats er et særdeles godt begrep å kjenne til, da det betyr at du ikke behøver å sette deg inn i lånets forskjellige administrasjonsgebyrer og stiftelsesomkostninger. Lånetilbydere kan ha en tendens til å plassere deres utgifter i forbindelse med et lån under forskjellige navn. Dette betyr at foruten årlig prosentsats, så kunne det vært vanskelig å sammenligne forskjellige låneudbydere. Men med årlig prosentsats som veiledende begrep, så blir det enkelt å sammenligne forskjellige lånetilbud og finne det som er billigst.

Billige lån med lav rente

Hvis du vil sammenligne de forskjellige lånene rundt hva renten er, så kan du gjøre det her på Morebanker. Vi har laget en oversikt over lån, hvor du kan sortere og filtrere lånene efter forskjellige parametere, så du kan finne det billigste lånet med den laveste renten som passer perfekt til deg.

LÅN MED LAV RENTE

Når du undersøker lån på nettet, så vil den noterte rentesatsen som utgangspunkt alltid være veiledende. Den endelige rentesatsen som tilbyderne kan tilby deg blir først endelig fastsatt når du har fått et personlig skreddersydd tilbud. Dette tilbudet fastsetter tilbyderne på bakgrunn av en rask titt i din privatøkonomi og ut fra dine tidligere opplysninger til det offentlige. Derfor er det Morebankers anbefaling at du finner minimum tre tilbydere når du søker om lån. Ettersom deres noterte rentesats kun er veiledende, så kan du ved å få tre individuelt tilpassede lånetilbud sikre deg at du kun velger det absolutt billigste lånet. Du er naturligvis i din fulle rett til å avvise et lånetilbud. Du skal bare sørge for at du ikke sender tilbake et underskrevet eksemplar av låneavtalen. Har du ikke skrevet under, så er du ikke bundet av noen låneavtale.

BILLIGE LÅN UTEN RENTE

Leter du bevist etter Norges billigste lån, så er det ikke sikkert du finner det ved å lete etter billige lån uten rente. Rentefrie lån eller lån uten rente finnes, men ofte er stiftelsesomkostningene og administrasjonsgebyrene her høyere, og tilbyderne tjener deres penger på denne måten. Noen tilbydere bruker også betegnelsen gratis lån, et slags billig lån uten rente, men ofte tilbys gratis lån som en førstegangstjeneste. Formålet med dette er at neste gang du ønsker et lån, så vil du benytte samme bank og, så kan tilbyderne tjener deres penger hjem.

Billige lavrente lån

KVALIFISERER DU FOR ET LÅN ONLINE?

Søker du et lån via en tradisjonell bank, så vil du oppleve at du skal stille sikkerhet for lånet, du skal kunne fremvise en sunn privatøkonomi, og banken vil utspørre deg om formålet med lånet. Selvom alle disse tingene faller på plass, så skal du også godkjennes av en bankrådgiver, og det kan fort bli en lang og omstendelig prosess. Til motsetning av et banklån, så er et online lån mye enklere å kvalifisere seg for. Det er dog allikevel en liten hånnfull krav du skal oppfylle:

 • Du skal være myndig, altså fylt 18 år
 • Du skal kunne bekrefte din identitet via ID
 • Du må ikke være registrert i gjeldsregisteret
 • Det er en fordel med en fast inntekt

Kravet om myndighet er en helt alminnelig nødvendighet for å kunne inngå i en juridisk bindende kontrakt. Dessuten kan det for personer i aldersgruppen 18-25 år være et mindre utvalg av lånemuligheter. Det skyldes at unge personer i denne aldersgruppen ofte ikke har den mest faste og stabile inntekten og derfor er mer risikable å låne ut penger til. Dette har Morebanker tatt høyde for ved å inkorporere en unik mulighet for aldersfiltrering i søkeresultatene. Du kan kun få billige lån med ID, da denne formen for identifisering er en nødvendighet for at tilbydere vil gi deg et lån.

Gratis lån

Et gratis lån er en forholdsvis ny trend på lånemarkedet. Det går i all sin enkelhet ut på at man kan låne et mindre beløp uten å betale renter. Hvis man betaler hele lånet tilbake innen en kortere periode (typisk 30 dager), så skal man ikke betale rente på lånet. Altså kan man låne penger gratis.

ID brukes for å sikre at du er hvem du gir deg ut for å være. Dermed er du også sikret mot at andre tar opp lån i ditt navn. Det vil til enhver tid være en fordel hvis du har en stabil inntekt. Tilbydere vil se på dette og vurdere at du har et sunt økonomisk råderom og derfor vil være i stand til å tilbakebetale lånet i rett tid. Her vil fellesøkonomi med en ektefelle medvirke til å forbedre dine lånemuligheter, og dermed resultere i et bedre lånetilbud hvor rentesatsen vil være lavere.

LÅN TROSS REGISTRERING I GJELDSREGISTERET

Hvis du er endt i gjeldsregisteret, så kan det plutselig bli vanskelig å ta opp lån. Det kan naturligvis være mange årsaker til at man i første omgang er endt i gjeldsregisteret. Man kan ha vært særdeles økonomisk presset i en periode, noe bankene ofte har liten forståelse for. Derfor velger mange online lån, men disse kan også vise seg å være dyre hvis man ikke betaler tilbake i tide. Skulle du være endt i gjeldsregisteret, så vil du oppleve at mange lånetilbydere ikke vil låne deg penger.

Det finnes imidlertid enkelte som allikevel tilbyr å låne deg penger, men dette vil være til forhøyede renter og utgifter som er særdeles omkostningsrike. Skulle du være registrert som dårlig betaler hos gjeldsregisteret, så anbefaler Morebanker at du ikke tar ytterligere lån, men derimot fokuserer på å betale de kreditorene som har meldt deg til gjeldsregisteret. På den måten kan du hurtigst mulig bli fjernet fra registeret og vil kunne ta opp lån på normale vilkår til normale priser.

Hva er et flexkort-lån?

Et F-kort lån er et fleksibelt realkredittlån med en kort og lav variabel rente. Renten på et F-kort lån er som regel fast i 6 måneder av gangen.

Hva er et flexkortlån

BILLIGE LÅN TIL STUDERENDE

Hvis du er student, så lever du nok under en stram privatøkonomi akkurat som de fleste andre studenter. Har du behov for litt økonomisk hjelp til å få økonomien til å gå rundt, så er det Norges billigste lån hvis du kan låne privat av eksempelvis en av dine foreldre. Det er dog ikke alle som har denne muligheten. Som studerende finnes derimot heldigvis mange gode alternativer. Det billigste lånet til studerende er et studielån, som er en lånemulighet som kun eksisterer for deg som er i gang med en studie-berettiget utdannelse. Studielån blir tildelt ett år av gangen, og du kan naturligvis selv bestemme hvor mye du ønsker utbetalt og i hvilke måneder. Der er dog en maksimum sats på studielån, som du kan se her: http://www.su.dk/su-laan/satser-for-su-laan/ Studielån har ofte ganske lave renter i løpet av studietiden, hvor rentene holder seg relativt lave til lånet er betalt tilbake. 

BILLIGE LÅN MED ID

ID er verktøyet som gir deg sikkerhet på nettet. Utover å bruke ID til å logge på din nettbank, skatteetatens hjemmeside, og fungere som din adgang til det offentlige, så er en smart funksjon ved ID også at man kan underskrive offisielle dokumenter. Benytter du ID til å underskrive offisielle dokumenter, så er det faktisk like juridisk bindende som en kulepenn-underskrift.

Dessuten er en digital underskrift med ID vanskeligere å forfalske enn en gammeldags underskrift, og er derfor opplagt å benytte til å verifisere din identitet når du søker om lån. Det er en utbredt praksis å benytte ID i låneprosessen i dag, og det er bare med på å øke din sikkerhet som forbruker. Søker du billige lån, så er det altså helt forventet at det er billige lån med ID verifikasjon.

ENGANGSLÅN ELLER TILBAKEVENDENDE PROBLEMER

Såfremt du opplever at du hver måned mangler penger, så er det ikke sikkert at løsningen er å låne penger. Du kan evt. ta følgende råd til overveielse:

 • Er det noen faste utgifter du kan skjære ned på? Det kunne f.eks. være en mindre TV-pakke eller et billigere mobilabonnement. Du kan benytte sammenligningssider som www.tjekbredbaand.dk til å undersøke om du kan få et billigere internettabonnement. En liten besparelse hver måned går fort opp i store beløp over et helt år.
 • Hvis du bor i en leiebolig med høye utgifter, så kan det være verdt å undersøke om du kan få en økonomisk håndsrekning i form av boligstøtte.
 • Skal du flytte til en ny leiebolig, så kan innskuddet være en stor og uoverskuelig utgift. Men mange kommuner tilbyr rentefrie innskuddslån til borgere med en stram økonomi. Disse kan være rentefrie og avdragsfrie de første 5 årene.
 • Kortet er en smart oppfinnelse, men det kan også hurtig bli for enkelt å dra dem uten at man tenker på bankkontoen som pengene til slutt blir trukket fra. Derfor er det fornuftig engang imellom å se ditt forbruk for utgifter, som du kunne ha unngått.
 • Det kan også være penger å spare ved å lage en matplan og samle dine matinnkjøp. Ved å gjøre dette sparer du også tid på innkjøpsturer, noe som betyr færre muligheter for unødvendige impulskjøp.

Hva er et T-lån?

Et T-lån er et lån med en variabel rente. Hvis renten stiger er det dog ikke din månedlige ytelse som stiger. Derimot er det hvor lenge det går til du er ferdig med å tilbakebetale din gjeld som stiger/utvides.

Hvad er et t-lån

LÅN MED OMTANKE OG BETAL TILBAKE I TIDE

Går du med tanker om å ta opp et lån, så skal du nøye overveie hvor stort lån du faktisk har bruk for. Gode lånetilbud er det mange av, så du kan altså enkelt snuble over et godt tilbud, men selvom du har muligheten til å låne 15000 billig, så vil det typisk være bedre å låne 10000 kr., såfremt det naturligvis er nok til å dekke ditt behov. Hvis du skal låne små beløp, så kan det også betale seg å undersøke om du har mulighet til å gjøre et lån privat av en bekjent. Private lån er som regel utgiftsfrei og kan med rette kalles Norges billigste lån. Det kan dog også ha sine ulemper i forhold til de negative spenningene som kan oppstå mellom de involverte partene.

Billigste lån April 2019

Det billigste lånene akkurat nå er de lånene som har den laveste renten og den laveste årlige prosentsatsen. Årlig prosentsats betyr årlige omkostninger i prosent og er det nøkkeltall som best viser hva et lån vil koste. Du kan lese mer om årlig prosentsats her.

De fleste online lån har typisk det til felles at man betaler en litt høyere pris for de fordelene man får. Utgifter til f.eks. renter og stiftelsesomkostninger er derfor ofte høyere enn ved de mer tradisjonelle banklånene. Til gjengjeld for disse høyere utgiftene vil man oppleve en langt hurtigere behandlingstid og mulighet for å låne penger uten å bli forhørt om formålet med pengene. Hvis det er vanskelig å få med seg hvilke forpliktelser som følger med et lån, så har Morebanker utviklet en låneberegner (LINK TIL LÅNEBEREGNER), som kan gi deg et klart bilde over dine avdrag måned for måned. Innen du skriver under på en låneavtale er det viktig at du har laget et budsjett. Det er med på å gi deg et klart overblikk over hvor mye penger du har til rådighet hver måned, samt hvor stort beløp du kan betale ned med hver måned. Hvis du ikke kan betale tilbake i tide, så kan et online lån fort bli en dyr fornøyelse, og derfor er det viktig at du ikke skriver under på et lån som du vet at du ikke kan betale tilbake i tide.

Hvad er et s3 lån

Hva er et S3-lån?

Et S3-lån er et lån hvor du kun betaler renter og bidrag. Det vil si at et S3-lån er et avdragsfritt lån.

 notifyImg

Tast inn din e-post og få tilbud og gode råd om lån:

Fortsett uten inntastning av e-post

Betingelser